Результати моніторингу якості освітнього процесу за 2018/2019 навчальний рік

Результати моніторингу якості освіти за 2017/2018 навчальний рік.

Організація освітнього процесу в школі спрямована на підвищення якості навчальних досягнень учнів. Перш за все це передбачено у робочому навчальному плані школи, інваріантна складова якого забезпечує соціально необхідний для кожного учня обсяг і рівень знань, умінь і навичок.

Результати моніторингу якості освіти за 2016/2017 навчальний рік

Інформація про учнів випускників протягом п’яти років

/Files/images/03/monitoring1.jpg

Упродовж чотирьох років усі випускники 9-х класів отримують свідоцтва про базову середню освіту й продовжують здобувати повну загальну середню освіту у вечірній школі.

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 За чотирироки
К-ть
Кількість учнів, які отримали базову середню освіту 13 13 15 17 58
Кількість учнів, які отримали базову середню освіту екстерном - 67 2 12 81
Кількість учнів, які отримали повну загальну середню освіту 53 67 55 56 231
Кількість учнів, які отримали повну загальну середню освіту екстерном - 10 7 14 31
Кількість учнів, які не отримали базову середню освіту - - - - -
Кількість учнів, які не отримали повну загальну середню освіту - - - 1 1

Моніторинг навчальних досягнень учнів за чотири роки:

2013/2014 навчальний рік 2014/2015 навчальний рік 2015/2016 навчальний рік 2016/2017 навчальний рік
Кількість учнів у школі – з них атестовано: не атестовано: 195 194 1-учень 275 226 255
Кількість учнів, які засвоїли навчальні предмети в основному на початковому рівні: 3 2 4 5
% від загальної кількості: 1,5 0,73 1,8 2
Кількість учнів, які засвоїли навчальні предмети в основному на середньому рівні: 183 267 214 227
% від загальної кількості: 93,8 97,07 94,7 89
Кількість учнів, які засвоїли навчальні предмети в основному на достатньому рівні: 9 6 12 23
% від загальної кількості: 5 2,2 5,3 9
Кількість учнів, які засвоїли навчальні предмети в ос-новному на творчому рівні: - - - -
% від загальної кількості: - - -
якість знань по школі 5 2 5,3 9

Динаміка рівня навчальних досягнень учнів 9-12-х класів за результатами річного оцінювання знизилась, а якість навчання відповідає середньому рівню освітньої діяльності. 2 % учнів мають початковий рівень. Ці учні потребують особливої уваги до себе й контролю з боку батьків, учителів, адміністрації. Лише 9 % учнів мають достатній рівень досягнень.

Із випускників 12- х класів вступило :

До вузів – 3 учня - 4 % До Лав Збройних Сил - 7 учнів -10%

Працюють – 48 учнів- 68 %

До технікуму – 5 учнів -7 %

До училищ – 8 учнів- 11 %

До державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році допущені 58 учнів 12-х класів. 5 учнів звільнені від державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти за станом здоров’я:

№ п/п Клас Прізвище, ім’я, по батькові Причина звільнення (довідка лікарні(поліклініки) додається)
1. 12-А Аршинний Дмитро Дмитрович Анофтальм справа, субатрофія глазного ока, афакія 08 оперативне оперування сітківки лівого ока (довідка ЛКК №1697 від 22.02.2017)
2. 12-А Кононов Ігор Олексійович Хронічний ідіоматичний гепатит з фіброзом (довідка ЛКК №2435/8 від 13.03.2017)
3. 12-А Путятіна Крістіна Вячеславівна Вагітність 26-27 тижнів, (довідка ЛКК №2602/10 від 17.03.2017)
4. 12-А Хоменко Марина Валентинівна Вроджена паталогія ЦНС. Лінверно-гіпертензійний синдром ЦСД (довідка ЛКК №2433/7 від 14.03.2017)
5. 12-Б Шинкаренко Ганна Олексіївна Вагітність 23-24 тижні, (довідка ЛКК №4191/13)

Учні 12-х класів одержали такі результати:

Навчальний предмет (усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів) Загальна кількість учнів 11 (12)-х класів Кількість учнів, які звільнені від про-ходження ДПА Кількість учнів, які складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів
початковий середній достатній високий
Українська мова 58 5 52 40 12 -
Математика 58 5 51 49 2
Історія України 58 5 52 1 29 22
Біологія 1 5 1 1

АНАЛІЗ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 12-А класу ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ у 2016/2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

/Files/images/03/monitoring2.jpg

АНАЛІЗ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 12-Б класу ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ у 2016/2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

/Files/images/03/monitoring3.jpg

Із таблиці видно, що більшість учнів має середній рівень знань з навчальних предметів. Найгірші результати з математики: 96% учнів мають середній рівень знань, з історії України 2% учнів мають початковий рівень знань. Якість навчальних досягнень з історії України складає 42%.

Зовнішнє незалежне оцінювання складали 5 учнів. Учні одержали такі результати: з української мови та літератури високий рівень – 15%, достатній рівень – 60 %, середній рівень- 15%, з історії України 75% – достатній рівень, 15% – початковий, з іноземної мови-75% – достатній рівень, 15% – середній рівень .

ПІБучня Навчальний предмет Бали ЗНО Бали високого рівня
1. Купранов Ілля Олександрович Українська мова 9
Іноземна мова (англійська) 8
Історія України 10 179
2 Коваль Анна Артемівна Іноземна мова (англійська) 5
Українська мова 11 182
Історія України 10 182
3. Хорунжа Марина Олегівна Українська мова 8
Іноземна мова (англійська) 7
Історія України 10 181
4. Шамаілова Емілія Пісахівна Українська мова 5
Біологія 5
Історія України 3
5. Хоменко Марина Валентинівна Українська мова 7
Біологія 8
Історія України 7

Серед шкіл Харківській області за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи Дергачівська вечірня (змінна) школа посіла 78 місце з 417 шкіл та 4 місце серед шкіл Дергачівського району.

До державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році допущені 14 учнів-екстернів. Козаєва Валентина Русланівна та Сітченко Сергій Іванович не з’явилися на річне оцінювання за курс повної загальної середньої освіти:

Учні-екстерни одержали такі результати:

Навчальний предмет ПІБ вчителя Кількість учнів, які складали ДПА РІВНІ
Почат- ковий Серед- ній Достат- ній Висо- кий
1 Українська мова Зеленська К.А. 14 4 9 1
2 Іноземна мова (англійська) Новицька Д.Є. 3 - 1 2
3 Історія України Базирь Д.С. 14 - 3 7 4
4 Математика Дєєв О.М. 11 3 8

АНАЛІЗ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ-ЕКСТЕРНІВ ЗА КУРС ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ у 2016/2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

/Files/images/03/monitoring6.jpg

Із таблиці видно, що більшість учнів має середній, достатній рівень знань з навчальних предметів. Найгірші результати з математики: 38% учнів мають середній рівень знань. Якість навчальних досягнень учнів-екстернів з історії України складає 80 %.

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за результатами ДПА протягом чотирьох років
/Files/images/03/monitoring4.jpg

До державної підсумкової атестації за курс базової загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році допущені 17 учнів 9-го класу.

Учні 9-го класу одержали такі результати:

Навчальний предмет ПІБ вчителя Кількість учнів, які складали ДПА РІВНІ
Почат-ковий Серед- ній Достат ній Висо-кий
1 Українська мова (диктант) Зеленська К.А. 17 1 13 3 -
2 Математика Іщенко Р.І. 17 1 12 4 -
3 Історія України Базирь Д.С. 17 1 13 3 -

Із таблиці видно, що більшість учнів має середній рівень знань з навчальних предметів. Найгірші результати з української мови,з математики – 76,5% учнів мають середній рівень знань. Якість навчальних досягнень з математики складає 23,5% .

До державної підсумкової атестації за курс базової загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році допущені 12 учнів-екстернів.

Учні-екстерни одержали такі результати:

Навчальний предмет ПІБ вчителя Кількість учнів, які складали ДПА РІВНІ
Почат-ковий Серед- ній Достат ній Висо-кий
1 Українська мова (диктант) Зеленська К.А. 12 5 7
3 Математика Іщенко Р.І. 12 5 7
4 Історія України Базирь Д.С. 12 9 3

Із таблиці видно, що 42% учнів мають середній рівень знань з навчальних предметів. Якість навчальних досягнень з предметів складає 100 % .

Але, на жаль, рівень навчальних досягнень випускників школи впродовж кількох років майже не змінюється. В основному переважає середній рівень навчальних досягнень і майже відсутній високий рівень.

Складність роботи з підвищення рівня навчальних досягнень полягає в тому, що навчання в вечірній школі відрізняється від денних організацією навчально-виховного процесу. Це кількість годин в робочому плані, яка змушує ущільнювати навчальний матеріал (оптимізацію навчального матеріалу). Така різниця викликана потребою швидкої адаптації до сучасних умов життя. Адже та молодь, яка змушена заробляти собі на життя, часто не має можливості присвячувати себе лише навчанню.

Основною формою організації навчального процесу у вечірній (змінній) школі із заочною формою навчання є заліки. Залік проводиться комбінований, який вміщає в собі усні контрольні питання, різнорівневе тестове завдання, складання прикладів та розв’язування задач, написання творів, диктантів, переказів. Оцінка виставляється комбіновано за письмову роботу та усну відповідь.

Організація методичної роботи в школі спрямована на підвищення якості навчальних досягнень учнів. За результатами моніторингу в цьому навчальному році рівень навчальних досягнень знизився.

/Files/images/03/monitoring5.jpg

/Files/images/03/monitoring7.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 223