Повернутися до звичайного режиму

Словник дистанційного навчання

Аудіоконференція (Audioconference)- електронна конференція, у якій учасники, що перебувають у різних місцях, використовують телефони або спеціальне устаткування для аудіоконференций, з метою спілкування в реальному часі. Кількість учасників може бути від трьох до ста та більше.

Відеоконференція (Desktop Videoconferencing)- зустріч, методичне засідання, або розмова між людьми, що перебувають у різних місцях та використовують відеотехнології як основний канал зв'язку. При цьому надається двосторонній звук та одно- або двостороннє відео. Термін відеоконференція іноді означає конференції з використанням стислого відео, конференції по наземних лініях комунікацій, а також супутникові конференції.

Дистанційна освіта (Distance education)- навчання (teaching) і самостійне вивчення (learning), у якому самостійне вивчення звичайно відбувається окремо від навчання. Часто вживається в значенні синоніму "дистанційного навчання". Однак, дистанційна освіта звичайно має на увазі розподіл навчальних ресурсів серед учнів в освітніх закладах.

Дистанційне вивчення (Distance learning)- термін, що часто використовується як синонім "дистанційна освіта", однак не тотожний йому, оскільки дистанційна освіта включає як самостійне вивчення, так і навчання (teaching). Дистанційна освіта - це система та процес, що надає учням навчальні ресурси. Дистанційне вивчення може приймати безліч різних форм, і звичайно характеризується наступним: 1) відділення в просторі і/або в часі учня від викладача, інших учнів, і навчальних матеріалів й 2) взаємодією між учнем і викладачем, іншими учнями та навчальними матеріалами з використанням однієї або декількох технологій; не обов'язкове використання саме електронних технологій.

Дистанційна комунікація (Distance communication) - застосування телекомунікаційних технологій для реалізації таких адміністративних функцій, як організація ділових зустрічей, дискусійних груп njoj, в умовах, коли учасники перебувають у різних місцях.

Завдання (Assignments)- роботи учнів, що використовуються викладачами з метою взаємодії з учнями та для оцінки знань.

Інтерактивність (Interaction)- взаємодія, обмін інформацією, ідеями, думками між учнями та викладачами, що звичайно відбувається з метою підтримки навчання.

Інтернет-курси (Internet Courses)- частина навчального процесу в дистанційній освіті, що складається в участі в заняттях через Інтернет.

Команда розроблювачів курсу (Course Team)- група, що складається з експертів у предметній області, якій присвячений курс, а також фахівців проектування, викладання та технологій, що збирається для створення курсу.

Комп'ютерні відеоконференції- відеоконференції із застосуванням персонального комп'ютера, що має швидке Інтернет-з'єднання, мікрофон, і цифрову відеокамеру. Залежно від застосовуваного програмного та апаратного забезпечення, відео та аудіо може бути двоканальним або багатоканальним. Найбільше застосовується для окремих людей і невеликих груп. У цей час технологія недоступна в багатьох регіонах через високі вимоги до швидкості з'єднання й необхідності наявності спеціального устаткування.

Консорціум дистанційнї освіти (Distance education Consortium)- дві або більше організації або відділи дистанційної освіти, що спільно розробляють курси і/або викладають їх.

Консультанти (Counsellors)- cпеціалісти (організації) в галузі навчання, що індивідуально допомогають студентам у вирішенні академічних або особистих проблем, пов'язаних з навчанням.

Курси дистанційної освіти (Distance education course)- структуровані навчальні програми для учнів, що перебувають у місці, відмінному від місцезнаходження викладача, які припускають формулювання цілей вивчення, участь одного або більше викладачів, наявність засобів комунікації та опис досліджуваного предмету.

Медіа (Media)- носії повідомлень, що доставляють за допомогою технологій: у першу чергу, текст - у книгах, методичних посібниках і комп'ютерних мережах; звук - в аудіокасетах та радіо- й телепередачах; зображення - у відеокасетах і телепередачах; текст, звук і/або зображення - у телеконференціях.

Мультимедіа (Multimedia)- системи, що підтримують інтерактивне використання тексту, аудіо, нерухомих зображень, відео та графіки. Кожний з перерахованих елементів повинен спочатку бути деяким чином перетворений з аналогового формату в цифровий, перш ніж він може бути використаний у комп'ютерних програмах. Таким чином, відмінною рисою мультимедіа є конвергенція раніше розрізнених систем.

Відділ дистанційної освіти (Distance education Unit)- спеціальний відділ стаціонарного навчального закладу, що займається наданням послуг дистанційної освіти.

Викладання із застосуванням комп'ютера (Computer Assisted Instruction - CAI)- процес викладання, у якому комп'ютер використовується для поліпшення навчального середовища, допомагаючи учням опанувати деякими практичними навичками.

Викладачі (або тьютори) [Instructors (also tutors)]- фахівці в галузі вивчення, взаємодіючі за допомогою технологій з учнями з приводу досліджуваного ними змісту (звичайно розроблювального командою курсу, однак, досить часто - самими викладачами).

Система дистанційної освіти (Distance education system)- весь комплекс процесів, що мають своїм результатом дистанційну освіту, включаючи вивчення, навчання, комунікацію, проектування та менеджмент.

Телекомунікації (Telecommunication)- процес передачі та одержання інформації на відстані з використанням електронних або електромагнітних технологій. Інформація може бути голосом, відео або даними.

Телеконференція (Teleconference )- конференція, при якій одночасно в кілька місць транслюється звук (за допомогою телефону або іншої апаратур). Супутникові відеоконференції та відеоконференції, засновані на стислому відео, часто також називають "телеконференціями".

Навчальні мультимедіа (Instructional Multimedia)- форма комп'ютерного навчання, що включає з'єднання різних технологій мультимедіа, наприклад, звук, анімація, графіка, відео, текст; що завгодно, що дозволяє доставити зміст навчальних матеріалів цільовій аудиторії (див. мультимедіа).

Заклад дистанційної освіти (Distance education Institution)- коледж, університет, або школа, створена для надання послуг дистанційної освіти.
Кiлькiсть переглядiв: 600