Повернутися до звичайного режиму

Програма запровадження дистанційної освіти у кОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "дЕРГАЧІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4" дЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Процес дистанційного навчання - це система організаційних та дидактичних заходів, спрямованих на удосконалення знань учителів та учнів ліцею.
Навчальний процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, стану матеріально-технічної бази ліцею та орієнтується на формування освіченої особистості, здатної до постійного оновлення та поглиблення професійних знань, умінь, професійної мобільності.

Реалізація програми здійснюється шляхом:

- нормативно-правового забезпечення, що регулюється відповідними наказами Міністерства освіти і науки України та обласних управлінь освіти і науки, рішеннями органів місцевого самоврядування;
- впровадження навчальних програм з дистанційного навчання у ліцеї;
- створення атмосфери сприяння розвитку дистанційного навчання у ліцеї;
- забезпечення процесу дистанційного навчання учнів на рівні сучасних досягнень науки і практики;
- використання засобів масової інформації (зокрема Інтернет) та інших джерел для пропаганди й розповсюдження вітчизняних і зарубіжних новітніх теоретичних розробок, здобутків вчителів-новаторів та вчителів-експериментаторів;
- створення належної матеріально-технічної бази у ліцеї.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Суб'єктами спільної діяльності з впровадження елементів дистанційної форми навчання у ліцеї є:
· учні ліцею;
· учні, що за різних обставин не можуть регулярно відвідувати ліцей;
· учні, що навчаються екстерном;
· вчителі, класні керівники;
· соціальний педагог;
· батьківська громадськість.
Види навчальних занять:
· вивчення теоретичного матеріалу;
· лабораторне (практичне) заняття;
· консультація за допомогою електронної пошти;
· консультація за допомогою чату;
· дискусія в мережі;
· самопідготовка.

ШЛЯХИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

· Розробка вчителями ліцею навчально-методичних рекомендацій для учнів щодо вивчення окремих тем навчальних предметів гуманітарного та природничо-математичного циклів.
· Застосування Веб-технології з тим, щоб зробити процес навчання та дослідницької роботи ефективнішим, доступнішим та більш інтерактивним.
· Надання навчальних послуг учням ліцею через дистанційне навчання, використовуючи CLASSROOM , електронну пошту та Інтернет.
· Забезпечення професійного розвитку вчителів ліцею та підвищення їх кваліфікації в галузі дистанційної освіти.
· Надання допомоги учням ліцею у використанні технології мультимедійної телекомунікаційної мережі.
· Проведення науково-просвітницької роботи з питань методики викладання у віртуальному середовищі.
· Запровадження таких засобів дистанційного навчання, як дискусійні форуми, електронні обговорення засвоєного матеріалу
Кiлькiсть переглядiв: 897