ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118)
Затверджений у сумі: Вісімсот вісімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят дев'ять грн. 00 коп. (886489 грн. 00 коп.)
(сума словами і цифрами)
Перший заступник голови Дергачівської райдержадміністрації
(посада)
І.Б. Гаплєвська
(підпис) (ініціали і прізвище)
17.01.2017
(число, місяць, рік) М.П.
Кошторис на 2017 рік
02146436 Відділ овіти Дергачівської райдержадміністрації
(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Дергачі,Дергачівський район,Харківська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету: Місцевий
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*1011030 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами
(грн.)
НайменуванняКодУсього на рікРазом
Загальний фондСпеціальний фонд
12345
НАДХОДЖЕННЯ - усьогоX886489,000,00886489,00
Надходження коштів із загального фонду бюджетуX886489,00X886489,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:XX0,000,00
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством25010000X0,000,00
(розписати за підгрупами)
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ25020000X0,000,00
(розписати за підгрупами)
- інші надходження, у тому числі:X0,000,00
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)X
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання)X0,000,00
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)X
X****
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усьогоX886489,000,00886489,00
Поточні видатки2000886489,000,00886489,00
Оплата праці2110658414,000,00658414,00
Заробітна плата2111658414,000,00658414,00
Грошове забезпечення військовослужбовців21120,000,000,00
Нарахування на оплату праці2120144851,000,00144851,00
Використання товарів і послуг220077224,000,0077224,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210435,000,00435,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали22200,000,000,00
Продукти харчування22300,000,000,00
Оплата послуг (крім комунальних)224011027,000,0011027,00
Видатки на відрядження22501800,000,001800,00
Видатки та заходи спеціального призначення22600,000,000,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв227063962,000,0063962,00
Оплата теплопостачання227160703,000,0060703,00
Оплата водопостачання та водовідведення2272455,000,00455,00
Оплата електроенергії22732804,000,002804,00
Оплата природного газу22740,000,000,00
Оплата інших енергоносіїв22750,000,000,00
Оплата енергосервісу22760,000,000,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм22800,000,000,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм22810,000,000,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку22820,000,000,00
Обслуговування боргових зобов`язань24000,000,000,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань24100,000,000,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань24200,000,000,00
Поточні трансферти26000,000,000,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)26100,000,000,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів26200,000,000,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям26300,000,000,00
Соціальне забезпечення27006000,000,006000,00
Виплата пенсій і допомоги27100,000,000,00
Стипендії27200,000,000,00
Інші виплати населенню27306000,000,006000,00
Інші поточні видатки28000,000,000,00
Капітальні видатки30000,000,000,00
Придбання основного капіталу31000,000,000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування31100,000,000,00
Капітальне будівництво (придбання)31200,000,000,00
Капітальне будівництво (придбання) житла31210,000,000,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів31220,000,000,00
Капітальний ремонт31300,000,000,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)31310,000,000,00
Капітальний ремонт інших об`єктів31320,000,000,00
Реконструкція та реставрація31400,000,000,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень)31410,000,000,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів31420,000,000,00
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури31430,000,000,00
Створення державних запасів і резервів31500,000,000,00
Придбання землі та нематеріальних активів31600,000,000,00
Капітальні трансферти32000,000,000,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)32100,000,000,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів32200,000,000,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям32300,000,000,00
Капітальні трансферти населенню32400,000,000,00
Надання внутрішніх кредитів41100,000,000,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів41110,000,000,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям41120,000,000,00
Надання інших внутрішніх кредитів41130,000,000,00
Надання зовнішніх кредитів42100,000,000,00
Нерозподілені видатки90000,000,000,00
Начальник відділу освітиО.В.Колесникова
(підпис)(ініціали і прізвище)
Головний бухгалтерН.М.Іванченко
(підпис)(ініціали і прізвище)
М.П.***17 січня 2017
(число, місяць, рік)
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ -усього'.
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

/Files/images/03/kr1.jpg/Files/images/03/kr2.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 54